Ømborgens historie

Stedet Ømborgen blev til omkring 1948, hvor daværende maskinhandler Thorvald Hansen fra Horsens, der ejede nabogården Sølund, ville forære de unge katolikker i Horsens et sted, hvor de kunne tage hen i weekenderne.

Der var dengang ingen bygninger på grunden. I Aalborg havde en tømmerhandler netop påtaget sig en opgave, der gik ud på at fjerne nogle flygtningebarakker. I stedet for at smide dem ud, kontaktede han det dengang unge DUK (Danmarks Unge Katolikker) for at høre om de var interesseret i disse barakker.

Man var ellevilde. Og i løbet af en enkelt weekend blev bygningerne skilt ad, kørt ned til Øm og samlet igen. Forinden blev der gravet ud til kælder og støbt fundamenter, så der var klar til modtagelsen af de “nye” bygninger, der skulle fungerer som sovebarakker for unge på lejr.

På stedet blev også rejst en hovedbygning med kælder under, og nu var der klar til at modtage de unge. Alt dette arbejde blev lavet af frivillige unge, fra det midtjyske, men unge katolikker fra hele landet kom og hjalp til.

I 27 år stod disse bygninger og tjente som lejrophold for Danmarks Unge Katolske børn, unge og familier. I 1961 blev grundstenen til kirken lagt. Den blev bygget udelukkende af frivillig arbejdskraft, og stod færdig i 1963.

I 1975, blev alle bygninger, undtagen kirken, revet ned og den nuværende Ømborg blev til. Forberedelserne stod på i ca. 2 år, hvor en lille gruppe unge katolikker, på baggrund af mange snakke og diskussioner blandt Danmarks Unge Katolikker, udtænkte og planlagde Ømborgen som den fremtræder nu. Modellen, der hænger i hallen, er bygget af en af disse unge, der dengang var arkitektstuderende.

Altertavlen i kirken stammer fra Pavebesøget i 1989 og er malet af p. Adolf Meister, som er præst i Århus. Med den nye Ømborg kom der fast bestyrerpar på stedet der skulle forestå udlejningen og vedligeholdelsen af huset. Senere er Abbednæs blevet renoveret og kan udlejes og Hamahytten er ombygget, så den kan fungere som basisbygning for grupper, der ligger i telt.

Seværdigheder i området

Ømborgen ligger i bekvem afstand til eksempelvis følgende seværdigheder:

Den Gamle By i Århus
Aqua i SIlkeborg
Himmelbjerget
Sejltur med Hjejlen
Labyrinthia
Øm Kloster
Energimuseet