Alt det med småt

1. Lejers reservation er bindende. Forudbetalingen erlægges på den af “Ømborgen” angivne forfaldsdato.

Samtidig hermed erklærer lejeren at have gjort sig bekendt med og er indforstået med lejebetingelserne, som er en integreret del af lejeaftalen. Restlejen betales på den af “Ømborgen” angivne forfaldsdato. Lejebeløbet erlægges i 2 rater (forudbetaling og restleje). Første rate af det samlede lejebeløb skal indbetales, således at det er “Ømborgen” i hænde senest 14 dage efter, at lejebeviset er udstedt. Anden rate – resten af lejebeløbet skal være “Ømborgen” i hænde senest 8 uger før lejemålets påbegyndelse.

2. Lejeren er forpligtet til at behandle ”Ømborgen”, med alt hvad dertil hører, omhyggeligt og på behørig måde, idet han hæfter for alle skader, som han eller de personer som ledsager ham har forårsaget. “Ømborgen” kan ved ankomsten opkræve et yderligere depositum hvis dette skønnes nødvendigt.

3. Ved afbestilling af lejeboligen tilbagebetales den indbetalte forudbetaling ikke. Afbestilling betragtes som foretaget på det tidspunkt, hvor skriftlig meddelelse herom er kommet “Ømborgen” i hænde.

4. Lejeren frigøres ikke for betaling af lejen, såfremt han på grund af personlige forhold eller force majeure (krig, strejke, naturkatastrofer og lignende) bliver forhindret i at udøve den brugsret han ifølge lejekontrakten har.

5. “Ømborgen” påtager sig intet ansvar for ændringer af forhold, der ikke vedrører selve Ømborgen, (f.eks. ændring af bademuligheder, fiskerettigheder, forhøjelse af lokale skatter og afgifter, tilsneede indfaldsveje, nedlæggelse af trafikruter, butikker m.v., vej- og byggearbejde), ligesom “Ømborgen” ikke påtager sig ansvaret for en forringelse af lejerens ferieophold, når dette skyldes klimatiske forhold samt lokale bestemmelser og forordninger (f.eks. badeforbud, forbud mod åben ild etc.).

6. “Ømborgen” er berettiget til i tilfælde af prisstigninger, forøgede skatter, afgifter og kursændringer at forhøje lejen forholdsmæssigt mod tydelig dokumentation. Dette giver dog ikke lejeren ret til at træde ud af lejeforholdet.

7. Evt. reklamationer over Ømborgen skal straks ved overtagelsen og senest inden 4 timer fra lejeperiodens start, eller konstatering af skaden, rettes til bestyreren, for herigennem at søge evt. fejl rettet. Lejeren skal give “Ømborgen” en rimelig tidsfrist til at rette eller udbedre fejlen. En reklamation eller mangel-indsigelse anmeldt inden 4 timer fra lejeperiodens start, vil dog altid blive betragtet som anmeldt fra lejeperiodens start. Forlader lejer ferieboligen uden at have underrettet “Ømborgen” om fejl/mangler forbeholder “Ømborgen” sig retten til at udbedre omtalte for lejers regning inkl. administrative omkostninger. Utilfredsstillende rengøring af Ømborgen skal altid meddeles omgående på indflytningsdagen.

8. ”Ømborgen” har ingen forsikringspligt overfor deltagere eller andre med tilknytning til arrangementet, herunder også evt. personale. Med henvisning til arbejdstilsynets regler, gøres opmærksom på, at køkkenmaskiner ikke må betjenes af personer under 18 år.

9. Kanoer, udlejningsservice, sengelinned (der er standard service medfølgende i lejemålet af Ømborgen), dyner, puder og håndklæder Indgår ikke i lejemålet. Lejer skal selv medbringe sengetøj og sengelinned. Efter aftale med bestyreren kan der lejes sengetøj og sengelinned samt håndklæder i begrænset antal.

10. “Ømborgen” sørger for slutrengøring på weekend arrangementer, for altid at sikre de næste gæster en pæn og ren feriebolig. Dog skal lejer under opholdet sørge for den almindelige rengøring bl.a. rengøring efter brug af ovn, mikrobølgeovn, komfur og grill. Lejer skal ligeledes tømme evt. brændeovn/pejs og grill for aske, fjerne objekter der ikke kan støvsuges op, putte øvrigt affald i den udendørs skraldespand og i øvrigt efterlade Ømborgen såvel som det omkringliggende areal i ryddelig stand ved afrejsen. Ved ”slutrengøring” forstås at denne dækker over hvad man kan forvente af et gennemsnitligt arrangement, skønnes det fra ”Ømborgen ́”s side at stedet er efterladt beskidt, forbeholder ”Ømborgen” sig retten til at afholde ekstra omkostninger for lejers regning. Løst inventar (borde, stole, service etc.) skal ved lejers afgang forefindes på de samme pladser, som ved lejers ankomst.

11. Da Ømborgen er beliggende i Danmark og hører under dansk ret, skal evt. retstvister vedrørende lejemålet forelægges for en dansk domstol, i Horsens, under anvendelse af dansk ret. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.

Fra motorvej E45 tag afkørsel “52 – Skanderborg V, Ry” mellem Horsens og Skanderborg.

Kør ned på landevej 445 med retning mod Ry, og fortsæt ca. 2,5 km.

Drej til venstre ved Emborgvej (skiltning til Alken og Ømkloster), og fortsæt ca. 9 km.

Drej til venstre ved Lindholmvej (skiltning til Ømborgen), og fortsæt ca. 1 km.

Ved enden af grusvejen drej til venstre og fortsæt ca. 250 m.

Den store p-plads ligger på venstre side. Ømborgen ligger på højre side.

AV-apparatur (projektor, TV, video, DVD, OP, whiteboard, flipover)

Kopimaskine. (Afregnes efter forbrug: 1 kr./kopi)

Frit tilgængeligt trådløst internet – 10mbit.

Musikanlæg

Babysenge & sengeheste

Fuldt etableret køkken med service optil 150 personer

Mål på tallerkner (Yder-/inderkant):

Frokost: 25, 5/18 cm.
Hoved: 30, 5/21 cm.
Dessert: 20, 5/14 cm.
Dyb: 21, 5/17 cm.

Borde & stole:

Trapezborde: 115*120*70*120 (20 stk). Max. udnyttelse er 10 sæt á 2 borde med 80 siddepladser.
Store, blå borde: 240*80 (5 stk), kan benyttes af 10 pers. med en for hver ende.
Pejsestueborde: 81*81 (14 stk).
Spisebordsstole: 150-200 stk.
Lænestole: 36 stk.
Børnestole: 4 stk.

Endvidere forefindes: Rengøringsmidler, karklude, gulvklude, viskestykker, forklæder og toiletpapir.

Ømborgen råder over et større lager af specielt “festservice”, rød-/hvid-/dessert- og vinglas samt champagne-/øl- og cognacglas, som kan lejes for 1,00 kr. pr. del.

Dyne/pude samt linned. Eller lagen og sovepose. Dyne/pude, sengelinned samt håndklæde kan lejes på stedet. (max. 30 sæt)

Papir til Flipover.

Whiteboard tusser.

Hvis man ønsker at pynte op til fest/dække bordene med duge, skal disse selv medbringes.

Ømborgen råder over ca. 40 fyrfadslysestager, men har ingen stager til almindelige høje bordlys.

Vaser til evt. bordpynt skal selv medbringes.

Får man brug for æresport, kan denne bygges op omkring hoveddøren, som er 2 m bred og 2 meter høj

Da der igennem et år går mange forskellige kokke, tjenere & musikere igennem Ømborgen, er der blevet oprettet et mindre kartotek over disse mennesker og deres hovedområder.

Vi kan derfor tilbyde at formidle kontakter til en bred vifte af mennesker, der igennem tidligere lejere er blevet anbefalet.

Kontakter til fagudlærte såvel som autodidakte kokke og “madmødre” formidles af bestyreren.

Kontakter til tjenere, opvaskere og bartendere formidles af bestyreren.

Kontakter til musikanter med henblik på fest, bryllup mv. formidles af bestyreren.

Jukebokse, karaoke anlæg, fadølsanlæg, softicemaskine, sluschicemaskine, snackmaskine, popcornmaskiner og meget andet, kan lejes ved henvendelse til bestyreren.

Ømborgen råder over 4 kanoer der kan lejes efter aftale. Pris: 300kr/stk/dag – inkl. redningsveste (obligatorisk) og pagajer.