Støtte til ophold

Enhver der deltager i et katolsk arrangement på Ømborgen kan søge om tilskud. Støtten administreres af Ømstyrelsen.

Arrangementet skal finde sted på Ømborgen, Lindholmvej 13, 8680 Ry
eller Hamahytten, Lindholmvej 17, 8680 Ry.

Man kan søge som enkelt person, hvilket er det almindeligste, eller som gruppe.

Katolske skoler skal søge for hver enkelt elev.

Der ydes ikke støtte til rejseudgifter.

Der kan efter vurdering bevilges hel eller halv friplads.

Klik her for at hente ansøgningsskemaet (pdf-fil).

Bemærk: Katolske skoler kan ikke længere søge for hele klasser, men hver enkelt elev kan søge efter samme fremgangsmåde som øvrige arrangementer.